مدرسه تخصصی حکمرانی فضای مجازی
 دوره تخصصی تحلیل و نقد خط مشی های فضای مجازی

 
این دوره ویژه متخصصان، مدیران و فعالین خط مشی گذار رسانه ای و علاقه مندان به حوزه سیاست گذاری فضای مجازی است.

 عدم وجود نگاه کاوشگرانه و تحلیلی در مواجه با مسائل و چالش های فضای مجازی کشور از یک سو و فقدان بستری مناسب جهت تحلیل و نقد خط مشی ها و سیاست گذاری های فضای مجازی کشور از سوی دیگر، گروه سیاست گذاری رسانه ای اندیشکده اسماء را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفیت اساتید مجرب حوزه خط مشی گذاری و سیاست گذاران و مدیران رسانه ای، این دوره کوتاه مدت مهارتی را برگزار نماید.


اهداف دوره :
     توسعه و توانمندسازی "نسل جدید رهبران تغییر"در حوزه رسانه از طریق:

تحلیل و ارزیابی سیاست های رسانه ای کشور در حوزه فضای مجازی در دو دهه اخیر.
ارتقای مهارت های سیاست پژوهی و تحلیل خط مشی در حوزه مسائل فضای مجازی.
انتقال تجربیات مدیران ارشد رسانه ای کشور به نسل جدید فعالین فضای مجازی.
توانمندسازی و تربیت نسل جدید کنش گران رسانه ای در فضای مجازی.


چارچوب و محتوای دوره:
دوره تخصصی حکمرای فضای مجازی یک دوره کوتاه مدت مهارتی و کاربردی به مدت 16 ساعت آموزشی است.

در این دوره قرار است سرفصل های زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد:

حکمرانی فضای مجازی در ایران:4 ساعت

خط مشی گذاری در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، تلویزیون های اجتماعی، پیام رسان ها و ...): 2 ساعت

آینده نگاری فضای مجازی: 2 ساعت

تلویزیون های اجتماعی و آینده تلویزیون ایران: 2 ساعت

خط مشی گذاری در تکنولوژی های بسترساز فضای مجازی: 2 ساعت

انتقال تجربه مدیران ارشد: 4 ساعت

همراه با مشاوره تخصصی در حوزه فضای مجازی

 
زمان برگزاری :  تهران، آذر 1397
مهلت ثبت نام: 8 آذر 1397

تماس با ما

نشانی: خیابان کریم خان- خیابان ایرانشهر شمالی- خیابان شهید ملکیان-شماره ۲۴

info@mppa.ir

09203547814

02188328610

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را واردنمایید.

حق کپی رایت محفوظ

Search