اساتید

حکمرانی اقتصادی
نام و نام خانوادگیعنوان
آقای دکتر علی اصغر پور عزتریاست دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران/عضو هیات علمی دانشگاه تهران دانشکده مدیریت
آقای دکتر احد رضایانعضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پسا دکتری آینده‌پژوهی و تصمیم‌گیری استراتژیک در شرایط عدم قطعیت از دانشگاه تهران)
آقای دکتر مجید مختاریان پورعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
آقای دکتر مجید میرزائیوکیل پایه یک دادگستری
آقای دکتر مهدی کرباسیانمعاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریس هیئت عامل ایمیدرو ( دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند)
آقای دکتر محمد خوش چهرهعضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران/نماینده تهران در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی/ عضویت در شورای مرکزی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در شورای سیاست گذاری پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
آقای دکتر امیر احمد ذوالفقاریعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
آقای دکتر محمد نعمتیعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق/ رئیس مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
آقای دکتر موسی شهبازیمدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس- استادیار مرکز پژوهش های مجلس
آقای دکتر ابراهیم صیامیمدیركل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی/ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر قاسم شعبانی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، وکیل پایه یک دادگستری ، عضو هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی / مشاور رئیس جمهور
آقای دکتر مهدی محمدیعضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

حکمرانی اقتصادی

حکمرانی انرژی
حکمرانی محیط زیست
حکمرانی علم و فناوری
حکمرانی بیمه
نام و نام خانوادگیعنوان
آقای دکتر محمد محمدیاستادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال- رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور
خانم دکتر زهره کریم میاناستادیار دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر فاضل مریدیدستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر مهیار ابراهیمیمدیر برنامه ریزی و نظارت بر نیروگاه ها در هلدینگ انرژی ماهتاب گستر
آقای دکتر امیر دودابی نژادمعاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی
آقای دکتر محمد عظیم زادهمدیر اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران
آقای دکتر رضا حافظیعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آقای دکتر نصراله ابراهیمیقائم مقام دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام/ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه/مشاور معاونت حقوقی در امور دعاوی بین المللی/ هئیت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای دکتر محسن اسدبگیمدیر گروه نفت و گاز مرکز همکاری های ریاست جمهوری
آقای دکتر سید مجید میریمديركل دفتر سرمايه گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق /استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر محمد رضا اکبریرئیس اندیشگاه تحلیلگران انرژی وزارت علوم /كارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام /دبیر انرژی ستاد تحول دولت/عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
آقای دکتر مهدی نعمتیکارشناس انرژی و مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی
آقای دکتر محمد صادق کریمیسرپرست امور انرژي سازمان برنامه بودجه كشور/عضو انجمن شفافیت برای ایران - مشاور گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حکمرانی شریف
آقای دکتر احمد مرتضاییرئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام /عضو آزمایشگاه سیاستگذاری انرژی مركز تحقیقات علمی كشور
آقای دکتر حسین حیرانیعضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
جناب آقای دکتر محمدرضا جهرمیرئیس بهداشت صنعتی شرکت انتقال گاز

حکمرانی انرژی

نام و نام خانوادگیعنوان
آقای دکتر مهدی عبدالحمیداستادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر وحید آرائیمعاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور/ رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آقای دکتر محمد یزدیعضو کارگروه علوم پایه معاونت آموزشی عتف/ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین/ عضو کمیته برنامه ریزی دفاع و پایداری وزرات علوم /شورای عالی محیط زیست
آقای دکتر روح اله نقدی پورمشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
خانم دکتر فاطمه واعظ جوادیدانشیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران/ معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 1388
آقای دکتر امیرفاتح وحدتیکارشناس اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست کشور/ رییس سابق مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست
آقای دکتر محمد زارعیمحیط بان و مسئول نقاهتگاه حیات وحش
خانم دکتر فرزام باباییاستادیار دانشکده:منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
آقای دکتر فرزام پور اصغر سنگاچینرئیس گروه محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور/پژوهشگر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
خانم دکتر مریم احمدیعضو هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست و معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
خانم دکتر رخشاد حجازیاستادیار دانشکده، علوم و فنون دریایی
آقای دکتر اصغر احمدیکارشناس معاونت حقوقی رئیس جمهور
آقای دکتر سید محمد مجابیمعاونت (سابق) سازمان حفاظت محیط زیست-مشاور کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران
آقای دکتر یوسف مرادیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد/ معاونت آموزش و مشارکت­های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست
آقای دکتر غلامرضا معمارزادهعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و هیات تحریریه در دوماهنامه نگرش های نوین مدیریت بازرگانی و هیات تحریریه در فصلنامه مدیریت توسعه و تحول و هیات تحریریه در فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
آقای دکتر میرنجفیمدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران
آقای دکتر محمد حسین طاهریمدیرکل استاندارد استان تهران/مدیر کل (سابق) استاندارد استان البرز
خانم دکتر مژگان زعیم داراستادیار واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست
آقای دکتر سعید ملماسیاستادیار دانشکده:علوم و فنون دریایی گروه:محیط زیست

حکمرانی محیط زیست

نام و نام خانوادگیعنوان
آقای دکتر محمد زمانیعضو شورای پژوهشی پژوهشکده سیاست گذاری و تحلیل راهبردی آیندگان
آقای دکتر اسماعیل عبدیپژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
خانم دکتر مهدیه فرازکیشعضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آقای دکتر سعید منجم زادهمعاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری،
خانم دکتر مژده ناطقیتحلیل‌گر ارشد اندیشکده حکمرانی شریف
آقای دکتر احمد رونقیمدیر اجرایی آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف
آقای دکتر عماد الدین پایندهمدیر بخش مطالعات آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف
آقای دکتر بهزاد سلطانیهیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان/ رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی
خانم دکتر میترا امین لومدیر آزمایشگاه سیاستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آقای دکتر محمد صادق آزمندیاناستاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی- دبیر کل دفتر برنامه‏‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری
آقای دکتر مهدی کولیوندپژوهشگاه صنعت نفت و مدرس دانشگاه تهران و امیرکبیر
آقای دکتر حسین حیرانیعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آقای دکتر عرفان مصلحپژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر محمد رحمانیمدیر عامل موسسه بیان امروز/ عضو تیم حقوقی شرکت اسنپ
آقای دکتر مازیار نیلچیاستاد دانشگاه تهران
خانم دکتر مژده اشرافیکارشناس پژوهشی شرکت تامین و تصفیه آب تهران زیر مجموعه وزارت نیرو
خانم دکتر مرضیه شاوردیمدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاریمدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی/ریاست کمیته صنعت و معدن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام / مدیر برنامه ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی
آقای دکتر عسگر سرمست مدیر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان
آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبرعضو هیات علمی دانشگاه تهران - دبیر کمیته سیاستگذاری و حکمرانی انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

حکمرانی علم و فناوری

نام و نام خانوادگیعنوان
آقای دکتر حسین ایمانیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
آقای دکتر سعید سمیعیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
خانم دکتر معصومه کاظمیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
آقای دکتر حمیدرضا ملک محمدیاستاد تمام دانشگاه تهران
سید محمدرضا فرهیبنیانگذار و مدیر عامل بیمه بازار/ رئیس کمیته سرمایه گذاری فینووا
آقای دکتر مازیار نیلچیاستاد دانشگاه تهران
خانم دکتر شهلا سهرابیرئيس مرکز آموزش مديريت دولتي و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
آقای دکتر مجید مشعلچی فیروز آبادیقائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
آقای دکتر سیدجواد میرقاسمیمدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سید محمد کریمیرئیس سابق بیمه مرکزی و دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

حکمرانی بیمه

افتتاحیه حکمرانی علم و فناوری و محیط زیست کد3
 به گزارش روابط عمومی اسما، جناب اقای دکتر محمدی راهبر علمی اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما در این آیین با تشکر و قدردانی از تمامی نهادهای ذیربط اظهار داشت: در راستای تفاهم‌نامه دو جانبه بین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دانشگاه تهران و اندیشکده سیاست‌پژوهی منابع انسانی اسماء، با موضوع برگزاری دوره‌های حکمرانی، اندیشده اسما اقدام به برگزاری دوره­های حکمرانی کرده است. بر اساس این گزارش تبیین گفتمان و آموزش حکمرانی برای مدیران ارشد و میانی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و ارتقاء دانش، منش، نگرش و کنش حکمرانان فعلی کشور در حوزه محیط زیست و علم و فناوری از طریق حمایت و مشارکت در برگزاری دوره­های‌ حکمرانی، همچنین کمک به انتخاب شایسته حکمرانان و مدیران میانی از طریق مشارکت در"تشکیل بانک اطلاعات حکمرانان و مدیران کلیدی کشور" مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین جناب اقای دکتر محمدی خاطر نشان کردند که داشتن ساختار و نهاد خوب از الزامات حکمرانی است، و همه صاحبنظران متفق‌القول معتقدند در یک نظام حکمرانی، اگر نیروی انسانی کارآمد، توانمند و متخصص وجود نداشته باشد قطعا آن نظام، نظام کارآمدی نخواهد شد.
ایشان با بیان این مطلب که تربیت نیروی انسانی مستلزم دقت و برنامه ریزی و کار جهادی است؛ اندیشکده اسما را بازوی اجرایی قوی در این راستا معرفی کرد.
یحیی حاجبی در پایان با قدردانی از همراهی و هم افزایی دانشگاه تهران و نهادهای مرتبط در برپایی دوره حکمرانی محیط زیست و علم و فناوری، گفت: امروز نیازمند تربیت افراد دارای تخصص با درجه استاندارد مدیریتی در تراز انقلاب اسلامی ‌هستیم که اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما در این راستا گامی بلند برداشته است.
ایشان برگزاری سومین دوره حکمرانی محیط زیست و علم و فنا.وری در دانشگاه تهران را نقطه عطفی در راستای تحقق اهداف کلان اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما برشمردند و افزودند امید است با برگزاری این دوره و تربیت نیروی متخصص و کارآمد تحولی شگرف در آینده حوزه محیط زیست و علم و فناوری رقم بخورد.​​​​​​​

اندیشکده اسما به منظور توسعه دوره­های آموزش حکمرانی به یک همکار با انگیزه و فعال که تجربه فروش سازمانی دوره­های آموزشی را داشته باشد نیازمند است.
چه کاری انجام می دهید؟
شما می بایست با مشتریان سازمانی بالقوه مدرسه حکمرانی ارتباط برقرار نموده، به مثابه یک مشاور در کنار ­آن­ها قرار گیرید. برای اینکه به این هدف دست پیدا کنید بایستی موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • تهیه لیست مشتریان بالقوه با توجه به بازار هدف معرفی شده
 • بررسی و ارزیابی مشتریان بالقوه تعیین شده
 • مذاکره با مشتریان بالقوه به صورت حضوری یا غیرحضوری و ترغیب آن­ها برای ثبت­نام دوره­های آموزشی سازمانی
 • مذاکره با مشتریان از دست رفته به منظور تشخیص و تحلیل دلیل عدم دریافت خدمت؛
 • پیگیری به منظور امضای قرارداد و ارائه خدمات

اگر تجربه فروش سازمانی را داشته باشید اما این تجربه در حوزه دوره های آموزشی نباشد:
یکی از موارد که مورد تاکید ماست این است که همکار آینده ما  تجربه فروش سازمانی را داشته باشه، در واقع آنچه که  برای ما بسیار حائز اهمیت است ، داشتن تجربه فروش خدمت سازمانی است بنابراین اگر شما در رزومه خود تجربه فروش خدمات مثل مشاوره و مواردی از این دست دارید، یکی از کاندیداهای بالقوه ما محسوب می­شوید چرا که در اسما برای تسلط شما بر کسب و کار آموزش و سپس فهم چگونگی  اجرای آن­ها،  توسط مدیران آموزش داده می­شوید و با استفاده از این برنامه آموزشی به سرعت بر موضوع مسلط خواهید شد. اگر شما تجربه بازاریابی و فروش سازمانی خدمات آموزشی و مدیریتی رو دارید باید به شما تبریک بگوییم چرا که درست به هدف زدید.
الزامات / مهارت‌ها

 • توانایی مارکتینگ و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی
 • توانایی تجزیه و تحلیل گزارشات روزانه و بررسی عملکرد ، تجزیه و تحلیل انحراف از فروش
 • آشنایی با اصول و قوانین ثبت و رتبه بندی شرکت­ها
 • توانایی رهبری و ایجاد پلن­های فروش برای کارشناسان
 • دارای مهارت ارتباطی بالا و مسلط به اصول و فنون مذاکره در راستای نیل به اهداف معین شده
 • تدوین برنامه بازاریابی (Marketing plan)
 • تدوین بودجه بازاریابی و فروش و کنترل آن در با­زه­های زمانی مختلف
 • تدوین و اجرای تاکتیک­های بازاریابی
 • تدوین استراتژی­های تبلیغات و نظارت بر اجرای صحیح آن
 • تحلیل دیتا و تصمیم سازی
 • طراحی و توسعه محصولات جدید
 • بهبود تجربه مشتری

مزایای شغلی:

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • رفاهیات
 • ساعات کاری منعطف​​​​​​​

اولین جلسه دفاع از پروژه سیاستی دوره های آزاد حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.
احمد فلاحی دانشپذیر دوره آزاد حکمرانی انرژی در روز پنج شنبه 7 مهر ماه ساعت 8:00 صبح از پروژه سیاستی با موضوع "تجدید ساختار صنعت هسته ای کشور در راستای دستیابی به اهداف عالی نظام با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تجارب کشورها ی خارجی" دفاع کرد. به دلیل اهمیت موضوع که در حوزه هسته ای بود زمان مورد نظر برای ارائه ایشان به همراه پرسش و پاسخ به مدت 40 دقیقه در نظر گرفته شد. بعد از پایان ارائه، اساتید حاضر در جلسه به طرح سوالات خود پرداختند. در ابتدا، آقای دکتر عظیم زاده که به عنوان استاد مشاور حضور داشتند، به کمبود منابع اطلاعاتی جهت جمع آوری داده های مورد نیاز اشاره کرده و خاطر نشان کردند که این پژوهش می تواند زمینه ساز سایر پروژه ها در آینده گردد.
همچنین آقای دکتر مرتضایی مدیر گروه و استاد راهنمای پروژه، به اهمیت ادبیات اشاره کردند و بیان داشتند که باید به سمت کارهای بیشتر در این حوزه و ساختار صنعت هسته ای کشور حرکت کرد. این پژوهش یک مسیر و باب برای فتح قله های بعدی است. هر چند جمع آوری اطلاعات در این صنعت بسیار سخت است.
در ادامه آقای دکتر محمدی که به عنوان نماینده اندیشکده اسما و از داوران این پروژه حضور داشتند، به حوزه سیاست گذاری و تنظیم گری در صنعت هسته ای کشور اشاره داشتند. ایشان فرمودند که باید در بحث سیاست گذاری به محدودیت ها و تحریم ها نیز توجه داشت. باید در تصمیم گیری ها متغیرهای محیطی را نیز در نظر گرفت.  در پایان اساتید جهت اعلام نظر و تعیین نمره دفاع لحظاتی گفتگو کردند  و نمره نهایی اعلام شد.​​​​​​​

بازدید از سازمان اداری و استخدامی کشور و برگزاری کارگاه  ابزارهای عملکرد دستگاه های اجرایی به مثابه ابزارهای حکمرانی
مدرس: آقای دکتر خسروآبادی
تاریخ: 1402/05/26
مدت زمان: 4 ساعت
تعداد دانشپذیران: 16 نفر

بازدید از ستاد نانو و برگزاری کارگاه آشنایی با فعالیت‌ها و دستاوردهای ستاد توسعه نانو
مدرس: آقای دکتر صاحب نژاد
تاریخ: 1402/07/05
مدت زمان: 5 ساعت
تعداد دانشپذیران: 11 نفر​​​​​​​

بازدید از صندوق نوآوری و شکوفایی و برگزاری کارگاه تامین مالی فناوری و نوآوری
مدرس: خانم دکتر شاوردی
تاریخ: 1402/04/04
مدت زمان: 8 ساعت
تعداد دانشپذیران: 12 نفر

دکتر احمد مرتضایی مدیر گروه حکمرانی انرژی دکتری مهندسی شیمی خود را در سال ۱۴۰۰ از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ کرد. وی از سال ۱۴۰۱ به عنوان رییس کمیته انرژی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به فعالیت است. همچنین فعالیت در ستاد راهبری تحول دولت، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست حمهوری و دانشگاه علم و صنعت ایران در سوابق کاری ایشان ثبت شده است. 
طرح بازنگری سیاست های کلی، ارزیابی سیاست های کلی مرتبط با انرژی و سند تحول دولت در بخش انرژی از فعالیت هایی هستند که ایشان در تدوین، تصویب یا نهایی سازی آنها نقش موثری داشته است. او با استفاده از دانش و تجربه خود، دانشپذیران را در انجام پروژه های سیاستی راهنمایی می نماید. همچنین در تولید محتوا و سرفصل حکمرانی انرژی نیز مشارکت داشته است و سعی در ایجاد دوره ای پویا برای یادگیری همه جانبه و افزایش تجربه دانشپذیران دارد. او بر مشارکت دانشپذیران در کارگاه‌ها و پنل های تخصصی نظارت می‌کند و همچنین از استفاده از  یادگیری ترکیبی و مشارکت در پروژه‌های سیاستی بین رشته‌ای حمایت می‌کند.
دکتر احمد مرتضایی از شهریور ماه 1401 به عنوان مدیر گروه حکمرانی انرژی دوره های آزاد حکمرانی منصوب شده است.​​​​​​​

دکتر محمد عسکریان مدیر گروه حکمرانی علم و فناوری، دکترای مهندسی شیمی خود را در سال 1395 از دانشگاه تهران اخذ کرد. وی که از سال 1389 به عنوان کارشناس در مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و سپس در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مشغول به فعالیت بود، پس از اخذ مدرک دکتری خود با توجه به تخصص و تجربه‌ای که در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری کسب کرده بود به فعالیت خود در این حوزه ادامه داد. نتیجه بیش از یک دهه فعالیت علمی تخصصی ایشان در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات گوناگونی در حوزه آموزش عالی، توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است. سیاست‌های حمایت از مالکیت صنعتی (1392)، آیین‌نامه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار (1392)، سیاستهای اجرایی تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (1393)، سیاست‌ها و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان (1398)، سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (1400)، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی عمومی (1400)، سیاست­ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته­های پزشکی، دندان­پزشکی و داروسازی خارج از کشور به دانشگاه­های داخل (1401)، اساسنامه بنیاد ملی علم ایران (1402)، مصوبه تأسیس سازمان توسعه همکاری ‌های علمی و فناورانه بین­المللی (1402)، اساسنامه جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی (1402) و ... از جمله مصوبات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ایشان در تدوین، نهایی‌سازی و یا تصویب آنها نقش مؤثری داشته است. وی همچنین به عنوان مشاور و منتور با برخی اندیشکده‌های فعال در حوزه حکمرانی همکاری دارد.
دکتر عسکریان از خردادماه 1402 مدیرگروه حکمرانی علم و فناوری می‌باشد.​​​​​​​