اسما

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

درباره ما

1.مشاوره، تدوین، ارزیابی و پیاده سازی فرآیندهای 1.1)تحلیل،طراحی، ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، 1.2.)برنامه ریزی منابع انسانی، 1.3)شناسایی، انتخاب و استخدام کارکنان از جمله طراحی و برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی، 1.4)آشناسازی و جامعه پذیری کارکنان، 1.5)مدیریت عملکرد کارکنان و برنامه های جبران خدمات، مزایا و پاداش، 1.6)توسعه و توانمندسازی، رشد فردی، جانشین پروری و بهبود و ارتقاء مسیر شغلی فردی و سازمانی، 1.7)ارتقاء فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای و تعمیق پروتکل های حرفه ای و 1.8)روابط کار و جدایی از سازمان

2.مشاوره و انجام مطالعات کاربردی تهیه الگوها و راه حل های ایرانی اسلامی برای پیشرفت سرمایه انسانی

3.ارائه کلیه خدمات مشاوره، مطالعات کاربردی، پیاده سازی و نظارت محتوایی و اجرایی بر فرآیندها در زمینه های مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، مدیریت مالی و مهندسی ریسک، مدیریت پروژه، مدیریت و برنامه ریزی شهری و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

4.برنامه ریزی و برپایی همایش ها، سمینارها، کنفرانس های تخصصی و کاربردی در زمینه موضوعات فعالیت موسسه

5.طراحی، ایجاد، راه‌اندازی، بکارگیری و توسعه روش‌ها و فرایند‌های شکل‌دهی و نیز ترویج استفاده از راه‌حل‌های خلاقانه، نوآورانه و بهره‌ور، به منظور بهبود عملکرد فردی و سازمانی در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی

6.مشاوره هزینه کرد بودجه و سرمایه در راستای افزایش بهره‌وری خط‌مشی‌گذاری عمومی با استفاده از روش‌های خلاقانه و نوآورانه

7.ایجاد و گسترش ادبیات علمی و نوآورانه در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی به خصوص در بدنه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی

8.ایجاد بستر همکاری و هم‌افزایی میان خبرگان، مدیران و فعالین حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی در کشور با هدف شکل‌گیری یک فهم و زبان مشترک در زیست‌بوم خط‌مشی‌گذاری عمومی حول محور نوآوری و فناوری

اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما، در تاریخ 16/05/1395 ابتدا با نام اندیشکده بین المللی سیاست و مدیریت آرا توسط مرکز پژوهشی علم و فناوری آرا و نقش آفرینی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران به ثبت رسید.(از تاریخ 03/06/1399 نام موسسه به عنوان جدید تغییر یافت.)

در تاریخ 20/04/1398 مرکز پژوهشی آرا و آقای دکتر حامد دهقانان(که تا پیش از آن مسئولیت مدیرعاملی موسسه را نیز برعهده داشتند) با دریافت سهم الشرکه خود از زمره شرکا خارج شدند. هم زمان با ورود آقای دکتر عطاء اله هرندی در زمره شرکاء اندیشکده و پذیرش مسئولیت مدیرعاملی از سوی ایشان دوره جدیدی از حیات اسما آغاز شد. در حال حاضر سهامداران شرکت سه شخص حقیقی می باشند و مدیرعاملی موسسه بر عهده آقای حمید محمدعلی زاده می باشد.

ساسان زارع
ساسان زارع

هم بنیان گذار، سهامدار وعضو هیئت مدیره

حامد حاجی ابراهیم زرگر
حامد حاجی ابراهیم زرگر

سهامدار

عطاء اله هرندی
عطاء اله هرندی

سهامدار

محمد محمدی
محمد محمدی

عضو هیئت مدیره

حمید محمدعلی زاده
حمید محمدعلی زاده

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

خط مشی گذاری عمومی

حامد دهقانان
حامد دهقانان

استاد دروس

اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی

استاد دروس

محسن ردادی
محسن ردادی

استاد دروس

حسین بابائی مجرد
حسین بابائی مجرد

استاد دروس