اسما

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

درباره ما

اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما، ثمره دغدغه رفع نیاز کشور در زمینه تامین و ارتقاء بهره وری عملکرد سرمایه انسانی و حکمرانان کشور است.

با این رویکرد، موسسه در سه سطح حاکمیتی-دولتی؛ خصوصی و عمومی-مردمی؛ شروع به مطالعات کاربردی ای برای شناسایی نظام مسائل حکمرانی، شناسایی الگوهای مناسب خط مشی گذاری و هم چنین یافتن راه حل های قابل اجرا براساس روش های علمی روز رشته سیاستگذاری کرد. نتیجه این امر در کنار انتشار حجم قابل توجهی از گزارش های سیاستی با همکاری پژوهشگران و اندیشکده های همکار دیگر، طراحی و برگزاری دوره های عالی خط مشی گذاری عمومی (در سه گرایش فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) شد.

هم چنین این موسسه پس از اخذ مجوز برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تاکنون موفق به برگزاری کیفی حجم قابل توجهی کانون ارزیابی برای شرکت ها و نهادهای مختلف کشور شده است.

ما در اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی تعهد داریم، تا ضمن کسب مبانی نظری عمیق و روشمن روز از دانشگاه های کشور به عنوان متولی کرسی های نظریه پردازی و تولید ادبیات علمی، کسب تجربیات مساله محور از نهادهای پژوهشی و حرفه ای به عنوان نهادهای راهبری جریانات فکری و فنی و جذب توان آحاد علاقمندان به این حوزه، عملکرد خود و کشور را در عرصه ارتقاء کاربردی و مهارتی سرمایه های حکمرانی بهبود بخشیم.

و در پایان؛ اسما امید دارد تا در کنار دیگر نقش آفرینان زیست بوم خط مشی گذاری و حکمرانی کشور؛ با گسترش ادبیات علمی و فناورانه در حوزه خط مشی گذاری، و استفاده از ابزار توانمند و چابک سازی لایه های مختلف خط مشی گذاری و حکمرانی، بتوانیم سهمی هرچند کوچک در توسعه الگوها و فرآیندهای تدوین؛ اجرا و ارزیابی سیاست ها و هم چنین به کارگیری نیروهای متعهد؛ خلاق و متخصص  ایفا کنیم.

اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما، در تاریخ 16/05/1395 ابتدا با نام اندیشکده بین المللی سیاست و مدیریت آرا توسط مرکز پژوهشی علم و فناوری آرا و نقش آفرینی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران به ثبت رسید.(از تاریخ 03/06/1399 نام موسسه به عنوان جدید تغییر یافت.)

در تاریخ 20/04/1398 مرکز پژوهشی آرا و آقای دکتر حامد دهقانان(که تا پیش از آن مسئولیت مدیرعاملی موسسه را نیز برعهده داشتند) با دریافت سهم الشرکه خود از زمره شرکا خارج شدند. هم زمان با ورود آقای دکتر عطاء اله هرندی در زمره شرکاء اندیشکده و پذیرش مسئولیت مدیرعاملی از سوی ایشان دوره جدیدی از حیات اسما آغاز شد. در حال حاضر سهامداران شرکت سه شخص حقیقی می باشند و مدیرعاملی موسسه بر عهده آقای حمید محمدعلی زاده می باشد.

اعضای اسما
اعضای اسما

مدیر

اعضای اسما
اعضای اسما

مدیر

اعضای اسما
اعضای اسما

مدیر