اسما

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

وبلاگ

خطی مشی گذاری عمومی چه ویژگی ها و فرآیند هایی دارد؟
خطی مشی گذاری عمومی چه ویژگی ها و فرآیند هایی دارد؟

در عصر حاضر نیروي انسانی یکی از مهمترین شاخصهاي پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود. وکشوري می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با

ادامه مطلب
خطی مشی یا policy  چیست؟
خطی مشی یا policy چیست؟

در نگاه اول برای شناخت هرچه بهر مفهوم احتیاج به برسی کلمه خطی مشی داریم که در زبان انگلیسی به معنی policy برای تعریف این مفهوم

ادامه مطلب
سازمان چیست؟
سازمان چیست؟

امروز جوانان باید فنون کار کردن در سازمانها را بیاموزند، همان طور که پدرانِ آنها برای زندگی ناچار بودند؛ امور کشاورزی را یاد بگیرند(Scott,1992,p.1).

ادامه مطلب